KIF Boll & Bompa
1469 header alla sporter

Boll & Bompa ska väcka barns intresse och glädje för idrott och rörelse samt utveckla deras allsidiga förmågor så som koordination, kropps-och bollkontroll. Träningsformen ska erbjuda barn mellan 3-5 år en möjlighet att prova på föreningens olika inom-och utomhusidrotter genom att kombinera lek-, gymnastik- och bollövningar, utan vare sig prestationskrav eller tävlingsinriktning.

Barnen tränar tillsammans med en vuxen med målet att stärka relationen till varandra, ge barn en bra start på livet och lägga grunden till ett livslångs idrottsintresse samt erbjuda en väg in för att uppmuntra barn till att delta, och vuxna att engagera sig i idrottsföreningens verksamhet.

I Boll & Bompa återkommer alltid samma aktiviteter under varje träningstillfälle för barn och vuxna ska känna igen sig och veta vilka aktiviteter som kommer efter varandra. Variationen i upplägget bygger på att barnen tillsammans med vuxna får prova på ett nytt moment från föreningens samtliga sektioner vid varje träning. De aktiviteter som ingår i konceptet är uppvärmning, hinderbana, bingo, idrottsstationer, lekar, avslappning.

Träningstider 2021

Onsdagar 17:00-18:00

Sektionsansvarig

Maria Nordström, 0702-690940

Md bildspel
GULD Sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub