1469 header alla sporter

KIFFEN

Kungshamns IF vill att KIFFEN ska vara den självklara platsen för möten över generationsgränser. Där vi tillsammans skapar sociala idrottsaktiviteter som ger människor en aktiv och meningsfull fritid

Sju frågor och svar om KIFFEN

Vem?

Kungshamns IF vill att KIFFEN ska vara den självklara samlings- och mötesplatsen för barn- och ungdomar, årskurs 3-9, i Sotenäs. Här ska de kunna träffas, umgås och delta i olika sociala idrottsaktiviteter, inom- och utomhus

Vad?

KIFFEN ska ge möjligheter för barn och ungdomar med olika intressen att kunna delta i meningsfulla och roliga aktiviteter som inte bara skapar minnen för stunden, utan för hela livet

När?

Verksamheten drivs av ideella krafter på eftermiddagar, kl 13:30-17:30, enligt ett varierande veckoschema. Aktiviteter arrangeras i samarbete med andra föreningar inom den ideella sektorn, idrottsföräldrar samt genom samarbeten med kommunala verksamheter.

Hur?

Här erbjuds aktiva, varierande och meningsfulla fritidsaktiviteter som stimulerar till lek, rörelseglädje, och socialt umgänge – både ledarledd och genom fri verksamhet. Varje vecka så ordnas program med nya teman utifrån barn- och ungdomars önskemål och vuxnas superkrafter.

Var?

Aktiviteterna arrangeras främst inom- och utomhus i anslutning till Idrottens Hus och Kungshamnsvallen i Kungshamn. Vissa aktiviteter kan även förläggas på annan plats när det sker samarbeten med andra aktörer.

Vilka?

Kungshamns Idrottsförening står som arrangör tillsammans med ideella krafter som utgörs av unga ledare, vardagshjältar, idrottsföräldrar, externa kommunala tjänstemän och -kvinnor, samt andra aktörer.

Varför?

En förändrad social livsstil med digitala medier har ökat stilla- och hemmasittandet. Det saknas sociala mötesoch samlingsplatser. Barn och ungdomar slutar att idrotta allt tidigare i livet, vilket bidrar till minskad fysisk aktivitet, försämrad psykisk ohälsa, ökade sociala klyftor samt distansering.

Md bildspel
Guldsponsorer (klicka på bilden för alla sponsorer)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub