1469 header

INTÄKTSBORTFALL PÅ 500 TKR FÖR KIF

Publicerad 2020-07-14 12:22

Kungshamns Idrottsförening vill informera sina medlemmar om den ekonomiska situationen som råder till följd av Covid-19. Föreningen har fattat beslut om att följa regler, restriktioner och rekommendationer som Regering, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten utfärdat till följd av pandemin vi befinner oss i. KIF har till Riksidrottsförbundet ansökt om ersättning för de minskade och ökade utgifterna på ca 400 tkr till följd av coronaviruset, för perioden 12 mars till 30 juni. Föreningen beviljades 55 tkr som avsåg evenemang/tävlingar så som Leröy cup, Kalles Kaviar Cup samt ordinarie verksamhet med minskad kioskförsäljning, deltagar-, uthyrnings- och bokningsavgifter.

Utöver intäktsbortfallet och de merkostnader som kompensationsstödet och ansökan avser har föreningen för perioden minskade intäkter för sponsring, träningsläger, entréavgifter motsvarande 200 tkr. Samt ökade kostnader för löner och ersättningar på 150 tkr för perioden.

Föreningen har i grunden en mycket välskött ekonomi och god likviditet. Under rådande omständigheter har anpassningar gjorts för att hitta nya intäkter, minska kostnaderna samt för att hushålla med föreningens resurser. Föreningens prioritering under denna period har varit att kunna bibehålla ungdoms och träningsverksamhet samt värna om vår viktiga personal.

Den totala ekonomiska skadan på årsbasis är fortfarande oviss men krisen som coronaviruset medför kommer att slå hårt mot idrottsföreningen. Förbud och restriktioner kvarstår under sommaren, och antagligen in på höstkanten. Detta innebär att fler evenemang kommer ställas in, reduceras eller begränsas kraftigt vilket medför stora intäktsbortfall.

Föreningen vädjar i och med detta till våra medlemmar att betala medlemsavgiften, stötta våra sponsorer och att fler engagerar sig ideellt. Föreningen söker fortsatt stöd från kommun, region, förbund och myndigheter för hjälp under denna speciella tid.

Tillsammans gör vi skillnad genom att förena förenings-, företags- och samhällsnytta och på så vis kunna fortsätta med stora satsningar, investeringar och samhällsinsatser för barn och unga.

Styrelsen Kungshamns Idrottsförening

Styrelsen
Md bildspel
GULD sponsorer
Md banner kungshamn
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub