1469 header alla sporter

KIFFEN AVVECKLAS 2023 I IDROTTENS HUS

Publicerad 2022-11-03 22:13

Kungshamns Idrottsförening vill i ett öppet brev informera medarbetare, medlemmar och medborgare att KIFFEN kommer att avvecklas från årsskiftet.

KIFFEN har blivit en aktiv mötes- och samlingsplats för sociala idrottsaktiviteter som varje vecka lockar 50–80 barn, ungdomar, vuxna och äldre till Idrottens Hus i Kungshamn. KIF startade KIFFEN som ett ideellt projekt för att erbjuda barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid, social tillhörighet där alla kan finna gemenskap, hitta nya bekantskaper och som en alternativ väg in i en idrottsförening.

KIFFEN har över tid utökat i sin verksamhet och blivit en mötesplats för personer med funktionsvariationer och äldre (+65). KIFFEN har sedan 2020 varje vecka och på loven erbjudit fritidsaktiviteter som varit både ledarledd och fri verksamhet dit människor med olika intressen i olika åldrar kunnat träffas, umgås och delta i olika sociala idrottsaktiviteter i och runt Idrottens Hus.

Samarbetet med Omsorgsförvaltningen i Sotenäs kommun har omfattat en projektanställning (Aktivitetsledare) som delfinansierat med medel från Socialstyrelsen och Kungshamns IF. Målet har varit att förebygga utanförskap, ensamhet, stilla- och hemmasittande genom att skapa en mötesplats som förenar fysisk, psykisk och sociala hälsa samt olika mål-/åldersgruppers välbefinnande genom dagliga sociala idrottsaktiviteter.

Samarbetet har även omfattat LSS som drivit caféverksamheten i Idrottens Hus som utflyttad daglig verksamhet (Bryggan). Kungshamns IF har tillhandahållit sina lokaler och personella resurser för att kunna bedriva KIFFENS verksamhet under projektet.

Kungshamns IF och Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen är ömsesidigt överens om att projekten varit lyckade och bidragit till stora samhällsinsatser för att barn, unga, vuxna och äldre i Kungshamn med omnejd. Omsorgsförvaltningen behöver göra prioriteringar inför 2023 eftersom ekonomiska förutsättningar förändras. Därav kommer förvaltningen avsluta projektmedfinansiering, och åtagande kring caféverksamheten kopplat till LSS. Kungshamns IF är i grunden en allmännyttig idrottsförening som bedrivs av ideella krafter. Utan statliga-/kommunala eller andra bidrag har föreningen tyvärr inte möjlighet att driva vidare KIFFEN.

Här hittar du frågor och svar om Kiffen!

För frågor om Omsorgsförvaltningens åtaganden kontakta Lisbeth Olsson, Förvaltningschef på telefon 0523-664554,
för frågor om Kungshamns IF åtaganden kontakta Daniel Nordström på telefon 0736-789695.

Kungshamns IF
Md 6l4gqq
Guldsponsorer (klicka på bilden)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub