1469 header alla sporter

KIFFEN STÄNGS PÅ OBESTÄMD TID 2023

Publicerad 2022-12-28 20:26
EFTER TVÅ LYCKADE ÅR

Inforamtion till tränare/ledare, idrottsföräkdrar och medlemmar i Kungshamns IF

KIFFEN har under två år varit en öppen mötesplats med målet att skapa aktiviteter för olika åldrar och intressen i och runt Idrottens Hus i Kungshamn. KIFFEN har varit en aktiv mötesplats som erbjudit barn, unga, vuxna och äldre en erbjuda sociala och/eller idrottsaktiviteter i vardagen.

2021

Målet när KIFFEN startade 2021 för var att skapa en motor, mäklare och mötesplats med ett hus fyllt med möjligheter för att människor med olika intressen i olika åldrar i vardagen ska kunna träffas, umgås och delta i olika sociala idrottsaktiviteter inom-och/eller utomhus. Verksamheten startades tredje kvartalet 2021 och finansierades av Leader Bohuskust och Sotenäs kommun. Projektet drevs ideellt av 10 projektdeltagare vilka tillsammans genomförde 15 projektmöten och 25 aktivitets tillfällen med ett ideellt arbete motsvarande 300 000 tkr. Resultatet blev mycket positivt och vid varje tillfälle kom 45 barn/tillfälle i snitt.

2022

Mötesplatsen utvecklades under 2022 genom ett samarbete mellan KIF och Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen. Kommunen har bedrivit en utflyttad daglig verksamhet (LSS) och ansvarat för caféverksamheten, stått för handledare samt delfinansiering av aktivitetsledare (80%) via projektfinansiering från Socialstyrelsen. KIF har 2022 tillhandahållit sina lokaler, personella resurser, delfinansiering av aktivitetsledare (20%) och stått för driftkostnader för den dagliga driften av KIFFEN. Verksamheten 2022 har varit öppen varje vecka måndag till torsdag kl 10-17. Mål-/åldersgrupperna utökades till barn/unga (40 besökare/vecka), funktionsvariationer (15 besök/vecka) och äldre (10 besök/vecka) men stor potential att kunna utvecklas då pandemin begränsat möjligheterna att träffas, umgås och delta i aktiviteter.

2023

Kungshamns idrottsförening är i grunden en allmännyttig idrottsförening som bedrivs av ideella krafter. Utan extern mot-/medfinansiering/bidrag har föreningen tyvärr ingen möjlighet att fortsätta driva och utveckla KIFFEN på egen hand. Föreningen har försökt hitta alternativa engagemangs, drifts- och samarbetsformer utan någon större framgång tyvärr.

Styrelsen i Kungshamns Idrottsförening

Md 6l4gqq
Guldsponsorer (klicka på bilden)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub