1469 header alla sporter

PREEM AB SPONSRAR VÅRA BARN OCH UNGA I KIF

Publicerad 2024-06-27 11:08

-Preem vill stötta föreningslivet för barn och ungdomar, det gör vi bland annat genom att sponsra föreningars barn- och ungdomsverksamhet i vårt närområde. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar, säger Sofia Agertoft Kommunikationsansvarig på Preem.

På Preems två raffinaderier i Göteborg och Lysekil produceras cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 40 procent av den nordiska. Båda räknas till några av Europas modernaste raffinaderier. På respektive raffinaderi pågår omställningen från fossilt till mer förnybart.

- I Lysekil arbetar 800 personer och det pågår ombyggnation av våra anläggningar för att producera förnybart bränsle, förnybar diesel (HVO100) och förnybart flygbränsle (SAF). Idag använder vi förutom råolja också förnybara råvaror som använd frityrolja, fetter från livsmedelsindustrin, och bearbetade restprodukter från skogs-, trä- och massaindustrin, till exempel tallolja och pyrolysolja från sågspån. De förnybara råvarorna ska vara långsiktigt hållbara och inte medföra nya hållbarhetsrisker för miljö eller samhälle. Vårt mål att ha en klimatneutral värdekedja till år 2035, fortsätter Sofia.

Vi tackar Preemraff för att Ni väljer att investera i barn- och ungdomsidrotten.

#kungshamnsif #barnidrott #sponsorer#preem

Kungshamns IF
Md bildspel
Guldsponsorer (klicka på bilden för alla sponsorer)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub