1469 header

Välkommen till Bollibompa

Publicerad 2018-09-14 15:00

Syfte

Bollibompa syftar till att väcka barn intresse och glädje för idrott och rörelse samt utveckla deras allsidiga förmågor så som koordination, kropps-och bollkontroll. Träningsformen ska erbjuda barn en möjlighet att prova på föreningens olika inom-och utomhusidrotter genom att kombinera lek-, gymnastik- och bollövningar, utan vare sig prestationskrav eller tävlingsinriktning.

Målsättning

I Bollibompa tränar barn tillsammans med en vuxen med målet att stärka relationen till varandra, ge barn en bra start på livet och lägga grunden till ett livslångs idrottsintresse samt erbjuda en väg in för att uppmuntra barn till att delta, och vuxna att engagera sig i idrottsföreningens verksamhet.

Målgrupp

Bollibompa för barn 3-4 år

I träningsgruppen deltar barn och en vuxen tillsammans i olika idrottsaktiviteter. De vuxna hjälper och stöttar tränarna med att förtydliga instruktioner, plocka fram/bort material och tillsammans med barnet genomföra olika banor, lekar och övningar.

Bollibompa för mellan barn 5-6 år

I träningsgruppen deltar barn efter en inskolning i olika idrottsaktiviteter. De vuxna finns på plats i närheten av träningsgruppen för att kunna vara behjälpliga inför, under eller direkt efter träningen.

Bollibompaaktiviteter

I bolibompa återkommer alltid samma aktiviteter under varje träningstillfälle för barn och vuxna ska känna igen sig och veta vilka aktiviteter som kommer efter varandra. Variationen i upplägget bygger på att barnen tillsammans med vuxna får prova på ett nytt moment från föreningens samtliga sektioner vid varje träning. De aktiviteter som ingår i konceptet är:

Bollibompauppvärmningen

I bollibompauppvärningen får alla barn börja med att presenter sig med sitt namn för varandra och ledarna berättar vad dagens träningsupplägg. Sedan får barnen tillsammans med tränarna göra en uppvärmning likt "följa John".

Bollibompabanan

Bollibompabanan ska utveckla barnens koordination, balans, kroppskontroll, smidighet och bollkänsla genom att med hjälp av en vuxna ta sig genom en hinderbana och genomföra olika uppdrag kopplat till de olika idrotterna för att ta sig vidare runt banan.

Bollibompabingo

Bollibompabingo innebär att barnen tillsammans med en vuxen ska dra olika uppdragskort och genomföra uppdragen (övningar) på korten och sedan får de sätta ett kryss på uppdragbrickan. Uppdragskorten består av fyra olika färgkombinationer vilket representerar fyra olika uppdragskategorier. Röd= bollövningar, Grön= korordinationsövningar, Gul= samarbetsövningar, Blå= styrkeövningar.

Idrottsstationer

Barnen delas in i olika åldersgrupper och får därefter tillsammans med en vuxen under 30 minuter prova på en aktivitet åt gången inom föreningens olika inom och utomhusidrotter

Friidrottssafari

Friidrottssafari innebär att barnen får prova på olika friidrottsgrenar genom att introducera löp-, hopp-och kastgrenar under roliga förhållanden. Barnen får under ett safari testa på olika friidrottsgrenar och träna sin koordination, kroppskontroll, spänst och löp-, hopp- och kastteknik.

Fotbollsäventyr

Fotbollsäventyr innebär att barnen får vara med på ett äventyr och genomföra olika uppdrag som består av övningar för att träna deras kroppskontroll, boll-och lagkänsla lekar och enkla bollövningar.

Volleybollexpedition

Volleybollexpedition innebär att barnen får vara med på en upptäcktsresa där man får lära sig att slå, kasta och fånga olika bollar. Barnen får träna sin bollkänsla, pression och samarbetsförmåga med leken vara med i en resa där de genom olika upplevelser får lära sig att hantera olika typer av bollar.

Bollibompautmaningen

I bollibompautmaningen får barnen en utmaning som de ska klara av på egen hand eller tillsammans med en vuxen person. Varje tillfälle får barnen en ny utmaning eller lek som handlar om representerar boll-, koordination-, samarbets- och styrkeövningar.

Bollibompanedvarvning

Bollibompan avslutas med att alla vuxna får ge sitt barn en positiv feedback följt av några minuters avslappning. Träningen avslutas med att alla barn tillsammans med ledarna avslutar träningen följt av att man tillsammans plockar bort allt material.

Bollibompaavslutning.

Alla barn och föräldrar som varit med under träningarna får tillsammans under terminsavslutningen bjuda in nära och kära till för att visa upp vad de gjort under terminen. Barnen får vara ledare och visa sina föräldrar, syskon, far-och morföräldrar, släktingar eller vänner de olika idrottsaktiviteterna. Vid avslutningen bjuds det på lättare mat och dryck och prisutdelning till alla barn.

Medlemskap

Medlemsavgift Medlemsavgiften till Kungshamns IF betalas via bankgiro: 505-4309. Träningsavgiften för Bollibompa är 450 kr per år (950 kr för familj). Ange namn och personnummer vid betalningen.

Daniel Nordström
Md bollibompa
Md webp.net gifmaker
GULD Sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub